GRĂDINA MORMÂNTULUI

... posibil grădina acelui om bogat, Iosif din Arimateea.

Nu știm dacă acest loc a fost locul adevărat al crucificării, îngropării şi Invierii lui Isus, dar cu siguranță, Grădina Mormântului, se potrivește cu detaliile descrise în Evanghelii şi ajută pe mulți să-şi imagineze minunatele evenimente ale dimineții primului Paște. „ Dar îngerul a luat cuvântul, şi le-a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți, de vedeți locul unde zăcea Domnul;…” ( Matei 28:5-6 ).


Deși, ar putea exista dispute cu privire la locul unde aceasta s-a întâmplat, noi nu avem nici o îndoială că Isus Cristos a fost dovedit că este Fiul lui Dumnezeu: „în ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților;…” ( Romani 1:4 ).
Isus a spus: „ Eu sunt învierea şi viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” ( Ioan 11:25-26 )
Această Grădina a fost păstrată cu grijă ca un loc creştin sfânt pentru că mulţi cred că ar putea fi grădina lui Iosif din Arimateea în care Isus a fost înmormântat după crucificarea Lui. Este întreținută de a fundație de caritate engleză, Asociaţia Grădinii Mormântului. Sunteţi bineveniţi să vă plimbați prin Grădină şi să explorați semnificația ei spirituală.

 

Potrivit tradiției, cariera era folosită de către evrei ca loc de execuție prin împroșcare cu pietre, iar de către romani, ca loc de crucificare. Crucificările erau de obicei duse la îndeplinire lângă drumurile aglomerate pentru a servi ca o pildă vie pentru alți potențiali rebeli. Acesta era tocmai un loc cu drumuri principale spre Damasc şi Ierihon. Biblia ne spune că L-au scos pe Isus din cetate ducându-Și crucea spre locul zis al “Căpățânii” (Golgota în aramaică, Calvar în latină). Acolo a fost crucificat cu alţi doi tâlhari, în faţă unei mulţimi dispreţuitoare, în timp ce trecătorii Îl huiduiau.
Nu putem fi siguri unde a avut loc crucificarea, dar locul în sine este de mai mică importantă faţă de semnificația spirituală a ceea ce s-a întâmplat. Isus s-a dus de bunăvoie să moară crucificat. Totul a fost parte din planul plin de iubire al lui Dumnezeu prin care să ne aducă iertarea. Biblia ne spune că: “El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți faţă de păcate să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui am fost vindecați.” şi „Cristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, că să ne aducă la Dumnezeu.” (1 Petru 2:24 și 3:18)


Generalul Charles Gordon a fost susținătorul cel mai faimos al teoriei potrivit căreia cariera (autogara de acum) putea să fi fost locul crucificării lui Isus, în afară zidurilor cetăţii. Nu putem fi siguri dar este interesant să vedem trăsăturile unui craniu uman în stânca din partea stângă. În fotografia fixată pe platforma construită, puteți vedea cum arăta acest loc în 1900. De asemenea, Biblia ne spune că: “În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădina; şi în grădină era un mormânt nou, în care nimeni nu mai fusese pus nimeni.” ( Ioan 19:41 ).
Grădina aceea aparținea lui Iosif din Arimateea, un discipol pe ascuns al lui Isus, care primise permisiunea specială să îngroape trupul lui Isus în mormântul său din apropiere înainte de a se intra în Sabat.
Va rugăm acum să vă întoarceți în Grădină, făcând dreapta la indicatorul spre mormânt. În continuare veți observa în partea dreaptă o fotografie colorată fixată pe un copac. Sunteți deasupra unei cisterne de apă – a treia ca mărime în Ierusalim – care are o capacitate de aproape 1 milion de litri. Această cisternă, în forma de astăzi, este din timpul cruciadelor; dar, este posibil ca o altă cisternă să fi fost şi aici în primul secol, folosită într-o grădină, cu o vie, în timpul lui Isus. Un mic ocol înspre librăria noastră vă va aduce faţă în faţă cu un teasc bine păstrat.


Coborând scările spre pardoseala de piatră din faţă mormântului, ajungeţi la punctul culminant al turului Grădinii. Va rog să aveţi grijă când vă coborâți pentru că pardoseala de piatră nu este netedă.

NOTĂ: Îmi rezerv dreptul de a şterge comentările ofensive sau off-topic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *