BETLEEM

... locul în care Dumnezeu a hotărât să îi ofere un cămin Fiului Său

Bun venit la Betleem, bun venit în „ Casa Pâinii”, oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim, important centru religios pentru iudei și mai ales pentru creștini. Haideți să pornim împreună spre Țara Lui Israel, pe drum spre Betleem!Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut. Lucrul acesta […]

GRĂDINA MORMÂNTULUI

... posibil grădina acelui om bogat, Iosif din Arimateea.

Nu știm dacă acest loc a fost locul adevărat al crucificării, îngropării şi Invierii lui Isus, dar cu siguranță, Grădina Mormântului, se potrivește cu detaliile descrise în Evanghelii şi ajută pe mulți să-şi imagineze minunatele evenimente ale dimineții primului Paște. „ Dar îngerul a luat cuvântul, şi le-a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu […]

IERUSALIMUL

... a fost menţionat pentru prima dată în Biblie atunci când Avraam s-a întâlnit cu Melhisedec...

Ierusalim înseamnă «cetatea/întemeierea/temelia păcii». Acest nume se află de la înfiinţarea cetăţii în contradictie cu realitatea, deoarece nici un alt oraş din lume nu are un nume atât de controversat. Exact din acest motiv acolo este necesară «pacea». Suntem chemaţi să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, deoarece oraşul reprezintă o zona de conflict: Cetatea împăratului […]

QUMRAN

Misterul sulurilor de la QUMRAN ...

Va rămâne pentru totdeauna un lucru necunoscut de ce primăvară anului 1947, Muhammed edh-Dhib, din tribul bnuinilor Ta’amira, a coborât panta abruptă de pe costa de vest a Mării Moarte. Poate îşi cauta caprele, care probabil fugiseră, după cum a povestit după aceea, şi pe care voia să le ia prin surprindere aruncând cu pietre. […]

TEMPLUL

Cand a iesit afara, nu putea sa le vorbeasca; si au inteles ca avusese o vedenie in Templu.

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe că acestea Îi plac. (Evrei 13:16). Cuvântul ebraic pentru jertfă, korban, înseamnă “vino aproape !”. Sacrificarea a ceva propriu pe altar era considerată o cale esenţială de apropiere de Dumnezeu. Printre multele legi referitoare la jertfe erau şi unele ce stipulau că jertfa […]

TEASCUL PENTRU MĂSLINE

Daca te falesti, sa stii ca nu tu tii radacina, ci radacina te tine pe tine

,,Iar dacă unele ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli faţă de ramuri. Dacă te fălesti, să stii ca nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.”(Romani 11, 17-18). ( Foto: […]

SATUL

Satele erau amplasate în general în locuri bine protejate

Satele erau amplasate în general în locuri bine protejate, mai ales înainte de epoca liniştită în care s-a instaurat pax romană (odată cu ascensiunea la putere a lui Augustus, în anul 27 d.Hr). Aceste amplasamente cât mai sigure posibil confereau un sistem de securitate vieţii de la ţară. Oamenii evitau zonele deschise de câmpie, alegând […]

RĂSTIGNIREA

Şi când au ajuns la locul numit "Căpăţânii", care in evreieste se chema "Golgota" L-au răstignit acolo ...

” Şi când au ajuns la locul numit, Căpăţânii, care in evreieste se cheamă, Golgota; L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stînga”  ( Luca 23:33 & Ioan 19:17 – 18) @ Gradina Mormantului. Ierusalim Executarea lui Isus prin răstignire a atras întotdeauna atenţia lumii asupra acestui […]

PĂSTORUL

... se duce după cea pierdută, până ce o găseşte

,,Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând una dintre ele, nu lasă pe cele noăuzeci şi nouă în pustiu şi se duce după cea pierdută, până ce o găseşte?” (Luca 15:4) Datorită frecvenţei lor menţionări în Biblie, precum şi a importanţei lor în viaţă zilnică a poporului, oile şi păstorul apar […]

PELERINAJUL

Citeşte, Călătoreşte şi Împărtăşeşte

În vremea de azi, mulți caută să afle mai multe despre locurile, oamenii și culturile din mai îndepărtatele colțuri ale planetei. Există totuși o cultură îndepărtată aflată chiar la îndemâna noastră și care trebuie să ne atragă mai mult atenția decât oricare alta. Personajele care populează acele locuri, chiar dacă au dispărut cu totul, ele […]