TEMPLUL

Cand a iesit afara, nu putea sa le vorbeasca; si au inteles ca avusese o vedenie in Templu.

Şi nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe acestea Îi plac. (Evrei 13:16).

Cuvântul ebraic pentru jertfă, korban, înseamnă “vino aproape !”. Sacrificarea a ceva propriu pe altar era considerată o cale esenţială de apropiere de Dumnezeu. Printre multele legi referitoare la jertfe erau şi unele ce stipulau jertfa trebuia se aducă din proprietatea persoanei respective (Levitic 1,2); erau admise ca jertfă doar animalele crescute pentru hrană, animalul sacrificat trebuind fie perfect sănătos.
Animalele erau sacrificate în partea de nord a curţii Templului (doar păsările erau sacrificate direct pe altar ). Preotul, care era de rând cu slujirea la altarul de sacrificii îşi începea activitatea imediat după răsăritul soarelul, cînd auzea se deschide marea poartă care dădea spre sanctuar. Bucăţile din animalul de jertfă erau aşezate în partea de jos a rampei care urca spre altar, împreună cu o măsură de făină, cu prinosul de pâine destinat Marelui Preot şi cu o ofrandă de vin. Preoţii sacrificatori trăgeau la sorţi privilegiul de a aduce jertfă la altar.
Pelerinii aşteptau zilnic în faţa Templului deschiderea Porţii Nicanor ce dădea spre curtea numită Curtea lui Israel. De aici puteau fi văzuţi preoţii ce sacrificau animalul de jertfă. Cei aleşi ardă tămâie pe altarul de aur din interiorul sanctuarului, puteau fi şi ei văzuţi oficiind această sarcina demnă de invidiat. Aroma minunată a fumului de tămâie care se ridica din interior, era deja legendara.

Jerusalem (329)

( Foto: Muzeul Cartii, din Ierusalim )

La sfârşit, dupa ce preoţii îşi încheiau sarcina încredinţată, coarnele altarului erau unse cu sângele jertfei. Preoţii trebuiau recite binecuvântările şi cele Zece Porunci, strângă cenuşa de pe altar, taie fitilele sfeşnicului şi sa aşeze tămâia în sanctuar. În zilele de sărbătoare pelerinii puteau vedea, de asemenea, instrumentele de jertfă ale Templului, printre care, vasul pentru tămâie, masa pentru pâine şi sfeşnicul cu şapte braţe. Aceasta din urmă a devenit unul dintre cele mai vechi simboluri ale religiei şi artei iudaice.
La închierea oficierii jertfelor preoţii ieşeau şi stăteau în picioare pe treptele Templului. Acolo rosteau binecuvântarea lui Aron, ridicânduşi mâinile deasupra capului zicând:

‘Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească ! Domnul să facă să lumineze faţă Lui peste ţine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalte faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.’ (Numeri 6, ver: 24-27).

Doar Marele Preot nu-şi mişca mâinile, pentru a nu le ridică deasupra coroanei pe care o purta şi pe care se aflau înscrise cele patru litere ale numelui lui Dumnezeu (YHVH). După această binecuvântare, părţile din trupul animalului sacrificat erau ridicate de pe altar şi aruncate în foc.

În afară de preoţii şi levitii de serviciu, inclusiv cetăţenii obişnuiţi, ca reprezentanţi ai poporului lui Israel, puteau asista la sacrificii. Deşi femeilor nu le era permisă trecerea dincolo de Curtea Femeilor, cel puţin o sursă antică (comentariul la Mişna, cunoscut Tosefta , Arahim 2,1) menţionează o femeie a intrat în Curtea israeliţilor pentru a fi prezenţa la oficierea jertfei aduse de ea. ,,Curtea Femeilor “ trebuie şi fi luat numele de la galeria sa, de unde femeile vedeau dansul ritualic cu ocazia sărbătorii Corturilor.
După încheierea ritualului de jertfă, cei mai mulţi dintre pelerine se opreau într-o încăpere auxiliară unde lăsau donaţiile lor pentru Templu. În afara cunoscutei taxe de “jumătate de şechel”(Matei 17,24), cerută tuturor evreilor, donaţii se mai puteau face prin cumpărarea smirnei, a lemnelor şi a altor materiale necesare oficierii cultului la Templu. Probabil în acest loc le-a atras Isus atenţia ucenicilor Săi asupra gestului văduvei celei sărace, care nu a putut ofere decât cele două monede … (Marcu 12, ver. 41; Luca 21, ver.1).

Jerusalem (302)

( Foto: Strada Cardo, din Ierusalim )

Va place acest articol ?

NOTĂ: Îmi rezerv dreptul de a şterge comentările ofensive sau off-topic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *