SATUL

Satele erau amplasate în general în locuri bine protejate

Satele erau amplasate în general în locuri bine protejate, mai ales înainte de epoca liniştită în care s-a instaurat pax romană (odată cu ascensiunea la putere a lui Augustus, în anul 27 d.Hr). Aceste amplasamente cât mai sigure posibil confereau un sistem de securitate vieţii de la ţară.

Satul-Nazareth-Village

(Foto: Nazareth Village)

Oamenii evitau zonele deschise de câmpie, alegând pantele cu vedere bună asupra drumului şi nu prea îndepărtate de sursele de apă. Potrivit lui Iosif Flaviu (Viaţa 45, 235), pe tot teritoriul Galileii se aflau risipite 240 de sate. Suprafaţă medie a unui sat nu putea fi mai mare de câţiva ari, iar populaţia de câteva sute de oameni. Satele mai mari, pe care Iosif Flaviu le numeşte ,,oraşe”, puteau cuprinde cam zece ari şi erau adeseori împrejmuite cu ziduri. Într-o asemenea localitate, Nain, Isus a întâlnit la porţile ei o procesiune funerară şi l-a înviat pe fiul unei femei văduve (Luca7,11).

,,Şi după ce au ieşit din sinagogă, au venit la casă lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacob şi cu Ioan”, se spune în Marcu 1,29.

Sinagoga din Capernaum

(Foto: Sinagoga din Capernaum)

ni-L imaginăm pe Isus şi pe ucenicii Săi mergând pe străzi asemenea celor din desenul din pagină precedentă. Ar fi mers pe străzi nepietruite, adeseori nu mai largi decât lăţimea unei cămile încărcată cu desagi. Curţile asigurau intimitatea locuitorilor. Nici o persoană care ar fi stat la fereastră nu ar fi putut anunţă sosirea lul Iisus, fiindcă aceste ferestre erau situate foarte sus şi foarte mici proiectate doar pentru a permite pătrunderea luminii şi a aerului. Pe măsură ce grupul înainta, poate schimbă un salut cu un proprietar de magazine, cu un vânzător de cuţite sau fraghii sau maculare, ale căror uşi dădeau spre stradă.

@ Sursa: www.palphot.com & Miriam Feinberg-Vamosh

NOTĂ: Îmi rezerv dreptul de a şterge comentările ofensive sau off-topic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *